Preskoči na glavno vsebino

Women in Business

Naziv projekta: Pospeševanje ženskega podjetništva v podonavski regiji
Akronim: Ženske v podjetništvu/Women in Business

Standard logo image WOMEN IN BUSINESS

Kratek opis projekta:

Mlade ženske v Podonavju predstavljajo velik podjetniški potencial podonavske regije (DR), saj 52 % populacije podonavske regije predstavljajo ženske, od teh jih je kar 30 % samozaposlenih. Vendar pa je zgolj 10 % mladih žensk v Podonavju na začetku podjetniške poti in le 2 % jih uspe ustvariti podjem s preživetveno dobo, daljšo od treh let in pol. Podjetniški potencial mladih žensk v celotni podonavski regiji ni zadostno razvit. Projekt ponazarja specifične potrebe sedanjih in bodočih mladih podjetnic podonavske regije v okviru transnacionalnih aktivnosti projekta, usmerjenega na: oblikovanje celovite predstavitve, vrednotenja ter primerjave potreb in preprek, s katerimi se soočajo mlade ženske, ukrepe politik v Podonavski regiji, izboljšave politik glede na potrebe ciljne skupine v skladu z razvojno agendo, inovativnih rešitev in modelov usposabljanja za izboljšanje podjetniške kulture, veščin in kompetenc mladih, ki jih bomo pilotno testirali in vključili v štiri ženske podjetniške centre. Transnacionalna strategija, ki jo bomo oblikovali, bo zagotovila trajnost ženskih podjetniških centrov. Konzorcij 15 projektnih partnerjev iz devetih podonavskih regij sestavljajo nacionalne in regionalne, javne in zasebne organizacije in univerze, katerih specifično tematsko ozadje predstavlja solidno znanje in ustrezne veščine za oblikovanje ustreznih inovativnih rešitev. Obstoječi mehanizmi sodelovanja ciljnih skupin bodo nadgrajeni in bodo temeljili na modelu četverne vijačnice.

Outputi in rezultati projekta bodo na voljo širši skupnosti podonavske regije in bodo imeli širši družbeni učinek. Vse znanje, akumulirano v projektu, bo preneseno v druge države Podonavja, in sicer s pomočjo številnih projektnih dogodkov, diseminacijskih kanalov in orodij ter Evropskih mrež, v katerih sodelujejo posamezni partnerji.

Vodilni partner:
RAPIV – Regional Agency for Entrepreneurship and Innovations – Varna (Bolgarija)

Projektno partnerstvo:
Innovation Region Styria LTD (Avstrija), Technology Park Varaždin LTD (Hrvaška), bwcon GmbH (Nemčija), RRA Podravje - Maribor (Slovenija), Štajerska gospodarska zbornica (Slovenija), Pannon Business Network Association (Madžarska), University of Pannonia (Madžarska),The Association of Small and Medium Enterprises Constanta (Romunija), OVIDIUS University of Constanta (Romunija, School of Economics and Business, University of Sarajevo (BiH),

Organisation for Small and Medium Enterprise Sector Development (Moldavija).

Trajanje projekta:
junij 2018–november 2021.

Skupna vrednost projekta: 2.021.050,00 evrov.

Vir financiranja: Projekt je bil odobren v okviru drugega razpisa transnacionalnega programa Interreg Podonavje 2014–2020. Projekt sofinancira Evropska unija (ESRR, IPA, ENI).

Spletna stran projekta:
www.interreg-danube.eu/women-in-business

Projektno gradivo

  • Transnational study of current state on young women entrepreneurship support in the Danube region
  • National study of current state of barriers med and needs for supporting of YWE as well as identification of gaps in the policies and opportunities provided by measures for fostering YWE in Slovenia
  • Hand book of good practices for fostering young women entrepreneurship
  • Transnational training models for fostering young women entrepreneurship
  • Report on the analysis of policies and legislative framework
  • Letak projekta Women in Business