Preskoči na glavno vsebino

YOUMIG

Naziv projekta: YOUMIG – izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in spodbujanje sodelovanja za soočanje z vplivi transnacionalne migracije mladih
Akronim: YOUMIG – izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in spodbujanje sodelovanja za soočanje z vplivi transnacionalne migracije mladih

Kratek opis projekta:

V Podonavju se pojav migracije mladih stopnjuje ter predstavlja izziv na vseh upravnih ravneh. Pojavi, kot so spletni komunikacijski kanali in novi vzorci obnašanja, predstavljajo nove gonilnike migracij in hkrati kažejo resne posledice za razvoj območij. Emigracija mladih lahko povzroči izgubo delovne sile in človeškega kapitala ob hkratnih prikritih denarnih tokovih (kot so socialni transferji in denarna nakazila). Po drugi strani pa imigracija, v kolikor se s procesom ne upravlja pravilno, lahko privede do marginalizacije in neučinkovite uporabe človeških virov.

Večina razlogov za, kakor tudi posledic, migracije mladih (starih med 15 in 34 let) neposredno vpliva na lokalne oblasti, ki pa so le redko primerno pripravljene na reševanje le-teh. V iskanju primernih odzivov na naraščajoče izzive migracije mladih potrebujejo lokalne skupnosti Podonavja natančnejše evidence, podatke in orodja za kakovostno upravljanje s posledicami migracij. Prav zahtevnost tovrstnih izzivov je pripeljala do povezovanja statističnih uradov in akademske sfere, ki so postavili okvirje za koordinirane aktivnosti lokalnih skupnosti, ki se znotraj Podonavja soočajo z različnimi pojavi migracije.

Projekt YOUMIG je podprl lokalne oblasti pri vključevanju razvojnega potenciala mladih migrantov, s čimer je doprinesel k boljšemu upravljanju in bolj konkurenčni podonavski regiji. Cilj projekta je bil krepitev institucionalnih zmogljivosti lokalnih uprav, s čimer so le-te izboljšale lokalne baze podatkov, na osnovi katerih so pripravile kakovostne politike upravljanja s človeškim kapitalom. Tako so skozi sodelovanje statistični uradi, akademska sfera in lokalne oblasti pridobili kompetence za pripravo lokalnih razvojnih strategij ter predvsem transnacionalno testirana orodja za upravljanje z lokalnimi izzivi migracije mladih.​

Vodilni partner:
Madžarski centralni statistični urad

Projektno partnerstvo:
Občina Szeged (Madžarska), Mesto Gradec (Avstrija), Univerza na Dunaju (Avstrija), Inštitut za ekonomska raziskovanja (Slovenija), RRA Podravje - Maribor (Slovenija), Romunski inštitut za raziskave nacionalnih manjšin (Romunija), Občina Sfantu Gheorghe (Romunija), Nacionalni inštitut za statistiko Republike Bolgarije (Bolgarija), Občina Burgas (Bolgarija) INFOSTAT – inštitut za informatiko in statistiko (Slovaška), Občina Bratislava-Rača (Slovaška), Statistični urad Republike Srbije (Srbija), Inštitut za družbene vede (Srbija), Občina Kanjiža (Srbija), Statistični urad Avstrije (Avstrija), Zvezni inštitut za populacijske raziskave (Nemčija), Inštitut za vzhodne in jugovzhodne evropske študije (Nemčija)

Trajanje projekta:
januar 2017–junij 2019.

Skupna vrednost projekta:
2.718.853,10 evrov.

Vir financiranja:
Projekt YOUMIG je bil odobren in je 85 % sofinanciran v okviru prvega razpisa transnacionalnega programa Interreg Podonavje 2014–2020.

Spletni portal Life Hack Maribor: http://lifehackmaribor.si/

VIDEO YOUMIG RRA: https://www.youtube.com/watch?v=m0kUwODqjMw&feature=youtu.be

GRADIVO:

Transnational Methodology for Creating One Stop Shop
Lokalna strategija Maribor
Data Toolkit Maribor
Local Status Quo Analysis
YOUMIG_Nacionalna priporočila institucionalno sodelovanje migracije mladih

Povzetek lokalnega srečanja deležnikov migracij v Mariboru: https://www.youtube.com/watch?v=z4tMvXnqUXo&t=60s

BLOG
YOUMIG blog # 1 (EN)
YOUMIG blog # 1 (SI)

INFORMACIJE ZA MEDIJE
O projektu YOUMIG v lokalnih medijih