Razpisi

Razpis

Javno povabilo za spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih

Namen: Prispevati k ozelenitvi gospodarstva, okrepitvi prizadevanja za učinkovitejšo rabo energije in virov ter k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Hkrati se s temi spodbudami zmanjšuje število brezposelnih.

Razpis

Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2021

Namen razpisa je nagraditi najboljših 50 predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v letu 2020 in 2021 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.

Razpis

P7R 2020 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Razpis

2. javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI

​Mariborska razvojna agencija skupaj z Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj ter Razvojno agencijo Slovenske gorice, d. o. o. objavlja dne 15. 12. 2020 Drugi javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje.

Razpis

Javni razpis Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2023

Sofinanciranje predstavitve proizvodov in storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini.

Barve

Pisava

Ostalo