Preskoči na glavno vsebino

Razpisi

Razpis

Javni razpis za dodelitev sredstev de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2021

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa nove opreme v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis za zagotavljanje pogojev za hitrejšo rast mikro in malih podjetij.

Razpis

Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja v Mestni občini Maribor v letu 2021

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen razvoja podjetništva, povečanja števila delovnih mest in zmanjševanja brezposelnosti na območju Mestne občine Maribor za leto 2021 v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.

Razpis

3. javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI (3. skupina)

3. javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI (3. skupina)

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor skupaj z Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj ter Razvojno agencijo Slovenske gorice, d. o. o. objavlja dne 23. 4. 2021 Tretji javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje.

Razpis

P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19

Namen brezobrestnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo ter poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP[1] s strani potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in drugimi, s potovanji povezanimi dejavnostmi.

Razpis

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2

Namen: Ta ukrep je namenjen pomoči podjetjem v turističnem in gostinskem sektorju v času, ko gospodarski subjekti zaradi zunanjih objektivnih okoliščin in ukrepov, ki so posledica epidemije in svetovne pandemije COVID-19, niso mogli ustvarjati prihodkov oz. so te ustvarjali v bistveno manjšem obsegu, medtem ko so določeni nujni stroški za ohranjanje podjetij v minimalni kondiciji nastajali in v pogojih ogrožene likvidnosti in plačilne sposobnosti podjetij postavljali v izredno kritično situacijo njihovo ohranitev.

Razpis

Javno povabilo za sodelovanje podjetij pri projektu »Slovenija na EXPO 2020 Dubaj«

Namen: Poglavitni cilj je pridobiti podjetja, ki delujejo v skladu s smernicami nacionalne kampanje za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.«, katere namen je promovirati slovenska podjetja, ki s svojimi prebojnimi rešitvami izkazujejo ključne konkurenčne prednosti slovenskega gospodarstva: zeleno, ustvarjalno, pametno in v okviru področij krovnih tematik na Slovenskem paviljonu.

Razpis

P1 plus 2021 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Namen: Namen produkta P1 plus 2021 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP.


Razpis

RAZPIS: SI - SK 2021- Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji

Namen: zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

Razpis

RAZPIS: SK75 2021 - Semenski kapital -Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Namen: zagotavljanje kvazi - lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

Razpis

VAVČERJI

Vavčerji Slovenskega podjetniškega sklada.

Razpis

SPODBUDE ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ - P2 2021

Spodbude Slovenskega podjetniškega sklada za zagon inovativnih podjetij - P2 2021.

Razpis

RAZPIS: P4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Namen: uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv