Preskoči na glavno vsebino

Razpisi

Naziv razpisaRazpisnik (institucija)Datum objaveRok oddaje
Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2024 v okviru Sklada za podnebne spremembeObčineMinistrstvo za okolje, podnebje in energijo20. 5. 2024
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR SOFINANCIRANJA INVESTICIJ V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO V LETU 2024ObčineMinistrstvo za gospodarstvo, turizem in šport14. 5. 2024

31. 5. 2024

2. javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive 2024 – PONI (2. skupina)SplošnoPodjetništvoRRA Podravje - Maribor26. 4. 2024

31. 5. 2024

Javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega aktaObčineMinistrstvo za naravne vire in prostor16. 4. 2024
Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026ObčineEnergetska učinkovitostMinistrstvo za okolje, podnebje in energijo14. 3. 2024
Javni razpis za financiranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leti 2024 in 2025 (JR DDK 2024-2025)PodjetništvoOrganizacije za izobraževanje odraslihJR DDK 2024-2025 financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za digitalno preobrazbo in Evropska unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, specifični cilj 1.2 »Izkoriščanje prednosti digitalizacije za državljane, podjetja, raziskovalne organizacije in javne organe«.26. 2. 2024

15. 7. 2024

Najava objave Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občinObčineMinistrstvo za okolje, podnebje in energijo19. 2. 2024
Sredstva za ukrep obnove gozdnih cest po poplavah v ujmi 4. avgusta 2023ObčineMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO5. 2. 2024
Networks of Towns (razvijanje in podpora mrež mest)ObčineCERV - program Evropske komisije30. 1. 2024

18. 4. 2024

1. javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive 2024 – PONI (1. skupina)SplošnoPodjetništvoRRA Podravje - Maribor8. 1. 2024

29. 1. 2024

Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij (oznaka JR OCPS)ObčineMinistrstvo za okolje, podnebje in energijo27. 11. 2023

17. 12. 2023

Financiranje regionalnega in družbenega razvojaObčineSID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana21. 8. 2023
Financiranje občin in javnega sektorja (JAVNI SEKTOR 1)ObčineSID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana21. 8. 2023

15. 7. 2024

Povečanje sredstev finančnega produkta LOKALNO ObčineObčineSlovenski regionalno razvojni sklad21. 8. 2023

31. 12. 2023

Začetek ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi posledic poplavPodjetništvoObčineMinistrstvo za gospodarstvo, turizem in šport16. 8. 2023

1. 9. 2023

Pričetek ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi julijskih neurijPodjetništvoObčineMinistrstvo za gospodarstvo, turizem in šport9. 8. 2023

23. 8. 2023

P7E 2023 | Krizno-likvidnostni kreditPodjetništvoSlovenski podjetniški sklad14. 7. 2023

15. 9. 2023

15. 11. 2023

P4LM 2023 | Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24PodjetništvoSlovenski podjetniški sklad14. 7. 2023

4. 9. 2023

6. 11. 2023

Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma (TURIZEM 1)TurizemSID Banka10. 7. 2023
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu 2023TurizemMinistrstvo za gospodarstvo, turizem in šport10. 7. 2023

18. 9. 2023

Vabilo k oddaji ponudbe na Portalu javnih naročil: »Delna obnova avditorija KPD«SplošnoRRA Podravje - Maribor3. 7. 2023

27. 7. 2023

Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025Energetska učinkovitostMinistrstvo za okolje, podnebje in energijo27. 6. 2023

20. 3. 2025

Javni razpis za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastruktureObčineSlovenski regionalno razvojni sklad20. 6. 2023

31. 12. 2023

Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023SplošnoMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano20. 6. 2023

3. 11. 2023

Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemovObčineEnergetska učinkovitostMinistrstvo za infrastrukturo12. 6. 2023

15. 7. 2024

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lastiObčineEnergetska učinkovitostMinistrstvo za infrastrukturo8. 6. 2023

18. 11. 2024

Energetika MSVPPodjetništvoEnergetska učinkovitostSlovenski regionalno razvojni sklad7. 6. 2023

31. 12. 2023

Finančni produkt BIZI NOOPodjetništvoEnergetska učinkovitostMinistrstvo za kohezijo in regionalni razvoj7. 6. 2023

29. 9. 2023

Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023ObčineMinistrstvo za gospodarstvo, turizem in šport7. 6. 2023
Javni razpis Za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij na obmejnih problemskih območjihProjektRaziskave in inovacijeMinistrstvo za kohezijo in regionalni razvoj5. 6. 2023

1. 9. 2023

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijahSplošnoTurizemMinistrstvo za gospodarstvo, turizem in šport15. 5. 2023

5. 6. 2023

P1 plus 2023 | Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne merePodjetništvoSlovenski podjetniški sklad24. 3. 2023

1. 9. 2023

15. 9. 2023

1. 10. 2023

15. 10. 2023

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2023/202430. 11. 2022
Javni razpis - P7CE 2022 - Krizno likvidnostni kredit12. 10. 2022
7. javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI (7. skupina)3. 10. 2022
Pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina na podlagi ZPGVCEP28. 9. 2022
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma28. 9. 2022
Razpis Interreg Euro-MED28. 6. 2022
Razpis Programa Circular Bio-based Europe28. 6. 2022
Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture v letih 2022 in 20239. 6. 2022
Razpis RAPTOR (Rapid Applications for Transport)9. 6. 2022
Javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja v Mestni občini Maribor za leto 20229. 6. 2022
Razpis EIT Urbana mobilnost RIS Izobraževanje9. 6. 2022
Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti (JR DEMO PILOTI NOO).9. 6. 2022
Razpis Evropske komisije »Socialne inovacije za pravičen zeleni in digitalni prehod9. 6. 2022
Razpis Sklada za inovacije za zbiranje prijav manjših projektov s področja obnovljivih virov energije, energetsko intenzivnih industrij, hrambo energije ter zajemanja, uporabe in hrambe ogljika9. 6. 2022
Sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 20229. 6. 2022
Javni razpis Spodbude za mikropodjetja v lesarstvu9. 6. 2022
Finančni produkt za javne ustanove24. 5. 2022
Finančni produkt za komunalna podjetja24. 5. 2022
Javni razpis - »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2022«12. 5. 2022
6. javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI (6. skupina)4. 5. 2022
Javni razpis - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO21. 4. 2022
Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti21. 4. 2022
Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2022/2023 (JP MLADI 2022/2023)21. 4. 2022
P1 COVID 2022 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere21. 4. 2022
P1 plus 2022 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere21. 4. 2022
Interreg Europe - razpis za projekte s ciljem izboljšanja upravljanja medregionalnega sodelovanja.21. 4. 2022
Javni razpis za izbor javnih kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega kulturi15. 4. 2022
Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-1914. 4. 2022
Razpis evropskega programa Interreg Euro-MED 2021-20275. 4. 2022
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu31. 3. 2022
Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)31. 3. 2022
Razpis "small scale projects" - Interreg Alpine Space31. 3. 2022
Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem25. 3. 2022
Javni razpis v okviru podukrepa M06.1: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 202225. 3. 2022
Novi javni razpisi za dodeljevanje premostitvenih posojil25. 3. 2022
Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST 2022 NOO)23. 3. 2022
Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva (JR DIGIT NOO)23. 3. 2022
Javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture21. 3. 2022
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah21. 3. 2022
Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 202215. 3. 2022
Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih15. 3. 2022
JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 202211. 3. 2022
P4I 2022 - Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih10. 3. 2022
Odprti projektni natečaj za oblikovanje lesarskih izdelkov - Presežek les 202210. 3. 2022
P2 2022 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij9. 3. 2022
Najava Javnega razpisa za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin8. 3. 2022
5. javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI (5. skupina)14. 1. 2022
JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA PRIJAVO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2022/202330. 11. 2021
Povabilo za identifikacijo investicij, investicijskih projektov in potreb v lesnopredelovalni panogi22. 10. 2021
4. javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI (4. skupina) - Sprememba16. 10. 2021
RAZPIS: REVAV-12-Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja15. 10. 2021
RAZPIS: REVAV-2-Vavčer za patente, modele, znamke15. 10. 2021
RAZPIS: REVAV-13- Vavčer za prenos lastništva15. 10. 2021
RAZPIS: REVAV-11-Vavčer za statusno preoblikovanje družb15. 10. 2021
RAZPIS: REVAV-9- Vavčer za pripravo digitalne strategije15. 10. 2021
RAZPIS: REVAV-10-Vavčer za kibernetsko varnost15. 10. 2021
RAZPIS: REVAV-7-Vavčer za dvig digitalnih kompetenc15. 10. 2021
RAZPIS: REVAV-14-Vavčer za prototipiranje15. 10. 2021
RAZPIS: REVAV-3-Vavčer za tržne raziskave tujih trgov15. 10. 2021
RAZPIS: REVAV-1 - Vavčer za pridobitev certifikatov15. 10. 2021
RAZPIS: P7-4 2021 - COVID Mikrokrediti15. 10. 2021
RAZPIS: Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2021 in prvem četrtletju leta 202214. 10. 2021
Javni poziv "Varovanje inovacijskega potenciala"1. 10. 2021
4. javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI (4. skupina)14. 9. 2021
RAZPIS: Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B513. 9. 2021
Javni razpis-posojila za investicijske projekte v gospodarstvu-B113. 9. 2021
RAZPIS: Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih - B513. 9. 2021
RAZPIS: Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)13. 9. 2021
Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih13. 9. 2021
RAZPIS: Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino13. 9. 2021
RAZPIS: Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«13. 9. 2021
RAZPIS: SK75 2021 - Semenski kapital -Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR13. 9. 2021
Ponovno odprt Javni poziv Vavčer za digitalni marketing27. 8. 2021
Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«26. 8. 2021
Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019–202226. 8. 2021
Javni razpis za dodelitev sredstev de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 202128. 7. 2021
Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja v Mestni občini Maribor v letu 202128. 7. 2021
Uspešen zaključek 2. skupine PONI Podravje1. 7. 2021
3. javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI (3. skupina)23. 4. 2021
P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-1921. 4. 2021
Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/221. 4. 2021
Javno povabilo za sodelovanje podjetij pri projektu »Slovenija na EXPO 2020 Dubaj«21. 4. 2021
P1 plus 2021 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere21. 4. 2021
RAZPIS: SI - SK 2021- Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji21. 4. 2021
RAZPIS: SK75 2021 - Semenski kapital -Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR21. 4. 2021
VAVČERJI11. 3. 2021
SPODBUDE ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ - P2 202111. 3. 2021
RAZPIS: P4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.011. 3. 2021
RAZPIS: Javni razpis »v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«11. 3. 2021
RAZPIS: Javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 202111. 3. 2021
RAZPIS: Javni poziv za sodelovanje v nacionalni kampanji za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.«11. 3. 2021
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2021 (JR SPK 2021)11. 3. 2021
OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2021/202226. 2. 2021
Javno povabilo za spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih29. 1. 2021
Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 202115. 1. 2021
P7R 2020 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih31. 12. 2020
2. javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI15. 12. 2020
Javni razpis Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-202316. 11. 2018