Preskoči na glavno vsebino

1. javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive 2024 – PONI (1. skupina)

Datum objave:
SplošnoPodjetništvo

Razpisnik (institucija)

RRA Podravje - Maribor

Rok oddaje

 • 29.01.2024

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor 8. januarja 2024 objavlja Javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje. Gre za model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega udeleženci v času štirih mesecev, kolikor traja zaposlitev v programu, razvijejo in realizirajo lastno podjetniško idejo. To dosežejo skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej.

Projekt je namenjen vsem, ki imajo podjetniško idejo in željo po njeni realizaciji, ne glede na starost, stopnjo in smer izobrazbe ali status brezposelne osebe.

Pogoji za vključitev:

 • kandidat mora imeti poslovno idejo, ki jo namerava razvijati v okviru projekta;
 • kandidat mora imeti stalno ali začasni prebivališče v eni izmed občin Podravske regije;
 • kandidat še ni bil vključen v katerokoli operacijo ali projekt Podjetno v svet podjetništva ali projekt PONI;
 • kandidat mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države;
 • kandidat mora imeti na dan vključitve v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi.


Informativni dan bo potekal 23. januarja 2024 ob 10. uri preko MS Teams

(prijava na e-naslov: poni@rra-podravje.si)


Rok za prijavo je 29. januar 2024.

Prijavitelji morajo ob prijavi priložiti:

 • izpolnjen prijavni obrazec,
 • življenjepis,
 • fotokopijo dokazila o izobrazbi,
 • izpis obdobij zavarovanj, iz katerega so razvidni pretekli delodajalci (ZPIZ),
 • fotokopijo dokazila o začasnem bivališču, v kolikor je prijavljeno.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak dan do vključno 25. 1. 2024 med 9.00 in 15.00, na telefonski številki 070 993 278 ali 031 723 794 oz. e-pošti poni@rra-podravje.si.

K sodelovanju vabimo podjetniške mentorje, ki so zainteresirani za vpis v evidenco zunanjih mentorjev za izvajanje zunanjega mentoriranja bodočim podjetnikom v okviru projekta PONI Podravje.

K sodelovanju vabimo strokovnjake s področja podjetništva, ki so zainteresirani za vpis v evidenco izvajalcev usposabljanj in izobraževanj v okviru projekta PONI Podravje.