Preskoči na glavno vsebino

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2

Namen: Ta ukrep je namenjen pomoči podjetjem v turističnem in gostinskem sektorju v času, ko gospodarski subjekti zaradi zunanjih objektivnih okoliščin in ukrepov, ki so posledica epidemije in svetovne pandemije COVID-19, niso mogli ustvarjati prihodkov oz. so te ustvarjali v bistveno manjšem obsegu, medtem ko so določeni nujni stroški za ohranjanje podjetij v minimalni kondiciji nastajali in v pogojih ogrožene likvidnosti in plačilne sposobnosti podjetij postavljali v izredno kritično situacijo njihovo ohranitev.

Upravičenci: MSP, ki imajo kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti: I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod I 55), - I 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod I 56), - N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij, - N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj, - N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj, - R 90.010 Umetniško uprizarjanje, - R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje.

Višina razpisanih sredstev: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega poziva, je 36.200.000,00 EUR; Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5 % od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar največ do 9.999,00 EUR.

Rok za prijavo: od ponedeljka, 12.4.2021, od 13:00 ure naprej. Skrajni rok za oddajo vlog je 23.4.2021 do 18.00 ure.

Več: https://www.spiritslovenia.si/razpis/366