Preskoči na glavno vsebino

Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«

Namen: Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih. Razpisana sredstva so v celoti namenjena prijaviteljem s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Roki za prijavo: 30. 9. 2021 in 30. 9. 2022

Več o razpisu: https://www.spiritslovenia.si/razpis/319