Preskoči na glavno vsebino

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2022

Namen javnega razpisa je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA, v okviru tega podpiramo tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem.

Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je s spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte, v obliki subvencije za raziskovalno-razvojne aktivnosti, podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta ostajajo v koraku z evropskimi trendi. Nepovratna sredstva želimo dodeliti vsaj osmim upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA projektov. Projekti, katerim se dodelijo sredstva, morajo biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije.

Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, navedene v razpisu.

Rok za oddajo vlog na razpis je 11. april 2022.

Javni razpis EUREKA 2022