Preskoči na glavno vsebino

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti

Datum objave:
ObčineEnergetska učinkovitost

Predmet javnega razpisa

Predmet sofinanciranja so projekti celovite energetske prenove večstanovanjskih stavb v (so)lasti javnih stanovanjskih skladov, katerih ustanovitelj je/so občina/občine ali Republika Slovenija in ki so pravne osebe javnega prava.


Pogoji za sodelovanje oz. potencialni upravičenci

»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko javni stanovanjski sklad, katerega ustanovitelj je/so občina/občine ali Republika Slovenija in ki je pravna oseba javnega prava.

Razpisnik (institucija)

Ministrstvo za infrastrukturo

Rok oddaje

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 13. 3. 2023, drugi rok je 22. 5. 2023, tretji rok je 18. 9. 2023, četrti rok je 11. 3. 2024, peti rok je 20. 5. 2024 in skrajni rok je 18. 11. 2024.