Preskoči na glavno vsebino

Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij (oznaka JR OCPS)

Datum objave:
Občine

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev evropske kohezijske politike občinam za sofinanciranje stroškov

postopka priprave OCPS, ki se izvaja kot neinfrastrukturni ukrep na horizontalni ravni v okviru PEKP 21–27,

prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj

in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti

podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo«

Pogoji za sodelovanje oz. potencialni upravičenci

Vlagatelj po tem javnem razpisu je lahko občina, ki še nima izdelane OCPS ali je od njenega sprejema na

občinskem/mestnem svetu do oddaje vloge na predmetni javni razpis minilo več kot dve leti.

Razpisnik (institucija)

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Rok oddaje

Rok za predložitev vlog je 17. december 2023.