Preskoči na glavno vsebino

Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2024 v okviru Sklada za podnebne spremembe

Datum objave:
Občine

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru Evropskega tedna mobilnosti v letu 2024 (ETM 2024).

Pogoji za sodelovanje oz. potencialni upravičenci

Na javni razpis se lahko prijavijo posamezne občine v Republiki Sloveniji, ki sodelujejo v ETM 2024, kar se izkaže s podpisano listino o sodelovanju. Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih oseb, bodo zavržene in ne bodo obravnavane.

Razpisnik (institucija)

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Rok oddaje

24. 6. 2024 do 23.59