Preskoči na glavno vsebino

Javni razpis za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture

Datum objave:
Občine

Predmet javnega razpisa

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100 % upravičenih stroškov posameznega projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV.

Upravičeni stroški, ki se morajo nanašati na izvajanje projekta so:

  • Nakup objektov javne infrastrukture
  • Gradnja objektov javne infrastrukture
  • Adaptacija in rekonstrukcija objektov javne infra[1]strukture
  • Nova oprema
  • Novi delovni stroji
  • Prevozna sredstva
  • Neopredmetena sredstev

Pogoji za sodelovanje oz. potencialni upravičenci

Občine v Republiki Sloveniji

Razpisnik (institucija)

Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok oddaje

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 20. 6. 2022 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.