Preskoči na glavno vsebino

Javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja v Mestni občini Maribor za leto 2022

Mestna občina Maribor je objavila Javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja v Mestni občini Maribor za leto 2022.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen razvoja podjetništva, povečanja števila delovnih mest in zmanjševanja brezposelnosti na območju Mestne občine Maribor za leto 2022 v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.

Upravičenci do sredstev so fizične osebe, ki:

- imajo stalno prebivališče na območju občine;

- imajo poslovni sedež in opravljajo dejavnost na območju občine;

- registrirajo dejavnost samostojnih podjetnikov posameznikov in samostojnih podjetnic posameznic na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic.

Rok za oddajo vlog: 31. 8. 2022.

Pogoji in razpisna dokumentacija so na voljo na povezavi: Javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja v Mestni občini Maribor za leto 2022 | Mestna občina Maribor