Preskoči na glavno vsebino

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

Razpis iz sredstev Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vlaganj v izgradnjo, obnovo ali širitev javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah. Obstajati mora neposredna povezava s turizmom – infrastrukturo morajo uporabljati pretežno turisti. Med drugim to vključuje:

  • urbane parke in druge zelene javne površine,
  • plaže in obale morja, rek, jezer, ribnikov in drugih vodnih površin,
  • turistične znamenitosti in poti do njih,
  • parkirne površine v bližini dostopnih poti in turističnih znamenitosti,
  • razgledne površine, tematske ogledne površine, površine za oddih, rekreacijo in igro,
  • druge javne površine v turističnih destinacijah, ki so pretežno povezane s turizmom.

Predmet sofinanciranja bodo zgolj vlaganja, ki bodo glede na naravo projektov usmerjena v okoljsko učinkovite in zeleno naravnane rešitve ter nadgrajena s sodobnimi digitalnimi orodij in rešitvami, ki bodo zagotavljala visoko kakovostno uporabniško izkušnjo

Možni prijavitelji na razpis:

 • Občine z vsaj 5.000 prihodov turistov letno.
 • Občinski javni zavodi s področja turizma, državni javni zavodi za upravljanje zavarovanih območij.
 • Zveze društev, ki delujejo na področju turizma.

Prijavitelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo.

 • Višina sofinanciranja projekta lahko znaša najmanj 10.000 EUR in največ 2.000.000,00 EUR. Stopnja sofinanciranja je največ 60 % upravičenih stroškov.
 • Roka za oddajo vlog sta 20. 4. 2022 in 20. 9. 2022. Drugi rok bo izveden le v primeru, da sredstva v okviru prvega roka ne bodo porabljena. Vloga se odda fizično na MGRT.

Več informacij tukaj.