Preskoči na glavno vsebino

Najava objave Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

Datum objave:
Občine

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev evropske kohezijske politike občinam za sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe operacij celovitih energetskih prenov stavb, ki so v (so)lasti in rabi občin.

Pogoji za sodelovanje oz. potencialni upravičenci

Vlagatelj po tem javnem razpisu je lahko občina.

Razpisnik (institucija)

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Rok oddaje

Predvideni termin objave - prva polovica leta 2024