Preskoči na glavno vsebino

Novi javni razpisi za dodeljevanje premostitvenih posojil

Datum objave:

Slovenski regionalno razvojni sklad (Sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18.03.2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil:  

  1. Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – A-PF (2.000.000 €) 
  2. Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov – B-PF in (2.000.000 €) 
  3. Javni razpis za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij – C/D – PF (4.000.000 €). 

Vlagatelji morajo imeti podpisano pogodbo ali odločbo o sofinanciranju projekta z nepovratnimi sredstvi, ki jih bo premoščal po teh razpisih. 

Posojilo vlagatelj vrača sproti, ob prejemu nepovratnih sredstev, vendar najkasneje v roku 3 let. Višina zaprošenih sredstev: 

A – PF: od 5.000 € do 250.000 € oz. do 450.000 € (v primeru, da vlagatelji pri Skladu hkrati zaprošajo oz. imajo odobreno dolgoročno investicijsko posojilo za izvedbo vsaj 30% upravičenega istega projekta). 

B – PF: od 5.000 € do 150.000 € oz. do 300.000 € (za vlagatelje z bonitetno oceno enako ali višjo kot 8 ter vrednostjo kazalnika vlagatelja neto dolg na EBITDA-2 največ 5,00). 

C/D – PF: od 5.000 € do 100.000 € (za neprofitne zasebne organizacije) oz. do 150.000 € za javne organizacije. 

Več informacij na: www.r-sklad.si.