Preskoči na glavno vsebino

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

RRA Podravje z dnem 26. 2. 2021 objavlja JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022.
NAMEN JAVNEGA RAZPISA je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v "podravski statistični regiji", ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C in 8/16, 61/17 ZUPŠ in 31/18; ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija in sicer za šolsko leto 2021/2022.
Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od 25. 10. 2021 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 28. 2. 2022.

Prijavni obrazec, s katerim se prijavitelj prijavi na javni razpis, bo objavljen na istem mestu kot ta javni razpis od 25. 10. 2021.

Dodatne informacije lahko prejmete na e-naslovu: aleksandra.virtic@rra-podravje.si in na tel. številki: 051 602 351.

UPORABNE OBRAZCE PREJŠNJIH RAZPISOV NAJDETE SPODAJ:

Vloga za nadaljnje sofinanciranje

Zahtevek delodajalca za sofinanciranje

Poročilo o opravljeni delovni praksi