Preskoči na glavno vsebino

P1 COVID 2022 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Namen razpisa je zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP, z namenom omilitve posledic epidemije COVID-19 na njihovo poslovanje in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Podjetja lahko zaprosijo za covid garancije v višini 80 odstotkov vrednosti kredita, za kredite v višini do 100.000 EUR (za srednje velika podjetja do 200.000 EUR), z ročnostjo do 5 let in koriščenje šestmesečnega moratorija, ki se šteje v obdobje ročnosti kredita. Gre za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke.

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita v obliki garancije bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki po razpisu znaša 6 mesečni EURIBOR + 0,35 %.

Odprt do: 20. 10. 2022.

Povezava do razpisa in razpisne dokumentacije: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=151