Preskoči na glavno vsebino

P1 plus 2021 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Namen: Namen produkta P1 plus 2021 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP

Upravičenci: MSP

Višina razpisanih sredstev: Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 93.700.000 EUR. Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 9.370.000 EUR.

Roki za prijavo: V letu 2021 :20. 4., 5. 5,. 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10., 20. 10.

Več o razpisu: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=115