Preskoči na glavno vsebino

P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19

Namen brezobrestnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo ter poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP[1] s strani potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in drugimi, s potovanji povezanimi dejavnostmi.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 22. 04., 20. 05. in 10. 06. 2021

Prvi prijavni rok (tj. 22.04.2021) bo na voljo za prijavo zgolj podjetjem, ki imajo registrirano glavno dejavnost po SKD:

  • N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
  • N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj in
  • N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

in bo namenjen poravnavi obveznosti do potrošnikov.

Na ostala dva roka pa bodo lahko kandidirala podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost, ki ne spada med izločene dejavnosti ali se njihov projekt ne nanaša na izločena področja opredeljena v javnem razpisu.

Več: Javni razpisi in pozivi - Slovenski podjetniški sklad (podjetniskisklad.si)