Preskoči na glavno vsebino

RAZPIS: Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

Namen vavčerja je:

  • Omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka (LCA analiza)
  • Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega strokovnjaka/izvajalca izdelavo LCA analize in je skladna s standardom 14040 in 14044 in v skladu s Priročnikom ILCD (https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ilcd.html)
  • V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega strokovnjaka/izvajalca iz evidence strokovnjakov, ki jo vodi SPIRIT Slovenija in je objavljena na spletni strani https://evidence.spiritslovenia.si
  • V kolikor zunanji izvajalec iz evidence ne more zagotavljati storitve, ki bi ustrezala prijavitelju, lahko prijavitelj poišče drugega izvajalca, ki pa se mora predhodno vpisati v evidenco strokovnjakov in izpolnjevati pogoje za vpis
  • Prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge z izbranim izvajalcem opraviti »Predhoden posvet« glede izvedbe LCA analize
  • LCA analiza ne sme biti izdelana pred objavo tega javnega poziva
  • Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji

Obdobje upravičenih stroškov: pričnejo se od objave javnega poziva in trajajo do 30.09.2023

Najmanjša spodbuda: 3.000,00 EUR, največja spodbuda: 9.999,99 EUR, največja stopnja financiranja: 60 %
Sredstva na voljo v obdobju 2021–2023: 409.000,00 EUR do leta 2023