Preskoči na glavno vsebino

Sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2022

Datum objave:

Dopolnitev Javnega poziva za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2022

Ministrstvo za infrastrukturo v zvezi z Javnim pozivom za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2022, objavljenim na spletni strani ministrstva dne 13. 5. 2022, javni poziv dopolnjuje z obvestilom vlagateljem/prijaviteljem, nanašajočim se na področje varstva osebnih podatkov, ki ga urejajo veljavni predpisi s področja varstva osebnih podatkov, zlasti Splošna uredba o varstvu podatkov (UL L, št. 119/1 z dne 4. 5. 2016) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20).

Vlagatelj/prijavitelj/upravičenec mora k vlogi za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2022 predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano Izjavo o seznanitvi in pridobitvi privolitev za obdelavo osebnih podatkov. (V kolikor je vloga s strani vlagatelja/prijavitelja/upravičenca na Ministrstvo za infrastrukturo že bila posredovana se zadevno izjavo na ministrstvo posreduje do izteka roka za prijavo).

Obvestilo in izjava sta priloženi k dokumentaciji javnega poziva.

Več informacij