Preskoči na glavno vsebino

Sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2022

Dopolnitev Javnega poziva za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2022

Ministrstvo za infrastrukturo v zvezi z Javnim pozivom za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2022, objavljenim na spletni strani ministrstva dne 13. 5. 2022, javni poziv dopolnjuje z obvestilom vlagateljem/prijaviteljem, nanašajočim se na področje varstva osebnih podatkov, ki ga urejajo veljavni predpisi s področja varstva osebnih podatkov, zlasti Splošna uredba o varstvu podatkov (UL L, št. 119/1 z dne 4. 5. 2016) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20).

Vlagatelj/prijavitelj/upravičenec mora k vlogi za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2022 predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano Izjavo o seznanitvi in pridobitvi privolitev za obdelavo osebnih podatkov. (V kolikor je vloga s strani vlagatelja/prijavitelja/upravičenca na Ministrstvo za infrastrukturo že bila posredovana se zadevno izjavo na ministrstvo posreduje do izteka roka za prijavo).

Obvestilo in izjava sta priloženi k dokumentaciji javnega poziva.

Več informacij