Preskoči na glavno vsebino

Krožno gospodarstvo

Področje krožnega gospodarstva razvojno in raziskovalno usmerjamo v zagotavljanje obvladovanja tokov virov/surovin v lokalnem in regijskem območju. Sledimo cilju, da v regiji zmanjšamo obremenjevanje okolja in ob za prebivalce znižanih stroških z implementacijo krožnega gospodarstva v sistem regije dosežemo večjo dodano vrednost.

Strateški cilji

Naravni viri

Ker je naš cilj varčevati z neobnovljivimi naravnimi viri, iščemo načine, kako jih predelati in ponovno uporabiti.

Trajnostni razvoj

S krožnimi pristopi zagotavljamo regiji zmanjšanje obremenjevanja okolja in sledimo smernicam trajnostnega razvoja.

Mednarodno povezovanje

Evropska unija spodbuja prehod na krožno gospodarstvo. S partnerji v članicah EU izvajamo krožne projekte in z njimi razvijamo regijo.

Sodelovalno gospodarstvo

Zavezani smo razvoju in raziskovalni dejavnosti, iskanju partnerjev, projektov in virov financiranja.

Krožno gospodarstvo 2.0

Novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo predstavlja nove pobude v celotni življenjski dobi v celotnem življenjskem ciklu izdelkov, da bi posodobili in preoblikovali naše gospodarstvo ter hkrati zaščitili okolja. Njegovo vodilo je prizadevanje za izdelavo trajnostnih izdelkov, ki so trajni, in za omogočiti našim državljanom, da v celoti sodelujejo v krožnem gospodarstvu in imajo koristi od pozitivnih ki jih prinaša.

Cilji trajnostnega razvoja -
12 Odgovorna poraba in proizvodnja

Odgovorna poraba in proizvodnja

Glavni cilj: Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe.

Zeleni dogovor

Evropski zeleni dogovor določa pot, s katero bo Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. V njem je predstavljena nova, trajnostna in vključujoča strategija za rast, katere cilji so spodbuditi gospodarstvo, izboljšati zdravje in kakovost življenja ljudi ter poskrbeti za ohranitev našega življenjskega okolja.

Strategija MOM

Osnovna ideja Strategije prehoda mesta Maribor v krožno gospodarstvo (SKG oz. Strategija) kot tudi projekta Wcycle je lasten inovativni model kot sistem za upravljanje z vsemi viri, ki so na razpolago v Mestni občini Maribor in v širšem urbanem okolju.

Deklaracija krožnih mest

Glede na socialno-ekonomske posledice COVID krize in izrednih podnebnih razmer izkoriščamo to priložnost, da se zavzamemo za krožno okrevanje in odpornejšo prihodnost.

Kažipot

Krožno gospodarstvo smo v Sloveniji umestili med strateške razvojne prioritete. Povezujemo ga s cilji trajnostnega razvoja (SDG) in upoštevamo v ključnih nacionalnih dokumentih kot sta Vizija Slovenije 20501 in Strategija razvoja Slovenije 20302 ter v Strategiji pametne specializacije3. Strategija kot osrednji cilj izpostavlja kakovost življenja za vse.