Preskoči na glavno vsebino

Deklaracija krožnih mest

Glede na socialno-ekonomske posledice COVID krize in izrednih podnebnih razmer izkoriščamo to priložnost, da se zavzamemo za krožno okrevanje in odpornejšo prihodnost. Sistemski premik na regenerativni ekonomski model je bistvenega pomena za doseganje podnebne nevtralnosti, spodbujanje uspešne družbe in ohranjanje porabe virov znotraj planetarnih meja.

Krožno mesto je mesto, ki spodbuja prehod iz linearnega na krožno gospodarstvo, integrirano v vse svoje funkcije v sodelovanju s prebivalci, podjetji in raziskovalnimi skupnostmi. To v praksi pomeni spodbujanje poslovnih modelov in vedenja, ki povezuje uporabo virov iz gospodarske dejavnosti z ohranjanjem vrednosti in uporabnosti izdelkov, komponent, materialov in hranil čim dlje z namenom zapiranja materialnih zank in zmanjšanja škodljive rabe virov ter nastajanja odpadkov. S tem krožnim prehodom si prizadevamo izboljšati blaginjo ljudi, zmanjšati emisije, zaščititi in povečati biotsko raznovrstnost ter spodbujati družbeno pravičnost v skladu s cilji trajnostnega razvoja.

Spletna stran: https://circularcitiesdeclarat...

Podpisnice deklaracije: https://circularcitiesdeclaration.eu/current-signatories