Preskoči na glavno vsebino

O regiji

Podravje sestavlja več funkcijsko zaokroženih območij: Zgornja Dravska dolina, Dravsko-ptujsko polje, Slovenske gorice, Pohorje, Kozjak in Haloze. Regija meji na 3 sosednje razvojne regije Koroško, Savinjsko in Pomurko regijo ter meji na dve sosednji državi Avstrijo na severu in Hrvaško na jugu. Razvoj urbanizacije v regiji poteka zlasti v 5. koridorju (ob priključkih na avtocesto, ob železniških postajah), ter mednarodno pomembni razvojni osi urbanizacije med Dunajem in Zagrebom.

Za Podravje je značilna velika upravna razdrobljenost (7 upravnih enot in 41 občin). Ob dveh mestnih občinah, Maribor in Ptuj, so večja urbana središča še Slovenska Bistrica, Lenart, Ormož in Ruše. Maribor (druga največja mestna občina v državi) je po stopnji regionalne razvitosti nadpovprečno razvit. Je najpomembnejše regijsko pomembno gospodarsko, izobraževalno, zdravstveno in kulturno središče. Mesto Ptuja je drugo pomembnejše zaposlitveno središče in generator razvoja s primarno-terciarno usmerjenostjo in s poudarjeno koncentracijo urbanizacije.

0
površina (km2)
0
prebivalcev
0
občin

Podravska regija z 2,170 km2 obsega dobro desetino slovenskega ozemlja in je po velikosti na petem mestu med slovenskimi regijami. V razvojni regiji Podravje je januarja 2022 živelo 327.858 prebivalcev Po gostoti naseljenosti s 151,1 prebivalci na km2 je na tretjem mestu v Sloveniji. Regija ima največje število občin (41) med vsemi regijami v Sloveniji.

Regija Podravje s svojo raznolikostjo, samooskrbno usmeritvijo, trajnostnim razvojem, inovativnim in kreativnim gospodarstvom ter zadovoljnimi ljudmi nudi najboljši prostor za kakovostno bivanje in nepozaben oddih ter odpira poti kreativnosti in inovativnosti.

POVRŠINA

Površina (km2)

2.170

PREBIVALSTVO

Število prebivalcev

327.858 (2022)

Gostota prebivalstva na km2

151,1 (2022)

Naravni prirast

-1.355

IZOBRAŽEVANJE

Število učencev

27.818

Število dijakov

10.826

Število študentov

10.439

TRG DELA

Število delovno aktivnih prebivalcev

130.488

Število zaposlenih oseb

110.334

Število samozaposlenih oseb

13.544

Število registriranih brezposelnih oseb

13.147

Stopnja registrirane brezposelnosti

9,2 %

GOSPODARSTVO

Število podjetij

27.482 (2020)

Bruto investicije v osnovna sredstva (1000 EUR)

1.108 (mio) (2020)

BDP na prebivalca v EUR

18.185 (2020)

KMETIJSTVO

Število kmetijskih gospodarstev

10.842 (2020)

Kmetijska zemljišča v uporabi (ha)

80.648 (2020)

TURIZEM

Število prihodov turistov

231.810

Število prenočitev turistov

550.526

OKOLJE

Količina zbranih komunalnih odpadkov (t)

119.058

DRUGO

Število stanovanj

139.843

Vir: SURS, AJPES, Slovenske regije v številkah 2021