Preskoči na glavno vsebino

O regiji

Podravje sestavlja več funkcijsko zaokroženih območij: Zgornja Dravska dolina, Dravsko-ptujsko polje, Slovenske gorice, Pohorje, Kozjak in Haloze. Regija meji na 3 sosednje razvojne regije Koroško, Savinjsko in Pomurko regijo ter meji na dve sosednji državi Avstrijo na severu in Hrvaško na jugu. Razvoj urbanizacije v regiji poteka zlasti v 5. koridorju (ob priključkih na avtocesto, ob železniških postajah), ter mednarodno pomembni razvojni osi urbanizacije med Dunajem in Zagrebom.

Za Podravje je značilna velika upravna razdrobljenost (7 upravnih enot in 41 občin). Ob dveh mestnih občinah, Maribor in Ptuj, so večja urbana središča še Slovenska Bistrica, Lenart, Ormož in Ruše. Maribor (druga največja mestna občina v državi) je po stopnji regionalne razvitosti nadpovprečno razvit. Je najpomembnejše regijsko pomembno gospodarsko, izobraževalno, zdravstveno in kulturno središče. Mesto Ptuja je drugo pomembnejše zaposlitveno središče in generator razvoja s primarno-terciarno usmerjenostjo in s poudarjeno koncentracijo urbanizacije.

0
površina (km2)
0
prebivalcev
0
občin

Podravska regija z 2,170 km2 obsega dobro desetino slovenskega ozemlja in je po velikosti na petem mestu med slovenskimi regijami. V razvojni regiji Podravje je januarja 2020 živelo 325.994 prebivalcev Po gostoti naseljenosti s 149,7 prebivalci na km2 je na tretjem mestu v Sloveniji. Regija ima največje število občin (41) med vsemi regijami v Sloveniji.

Regija Podravje s svojo raznolikostjo, samooskrbno usmeritvijo, trajnostnim razvojem, inovativnim in kreativnim gospodarstvom ter zadovoljnimi ljudmi nudi najboljši prostor za kakovostno bivanje in nepozaben oddih ter odpira poti kreativnosti in inovativnosti.

POVRŠINA

Površina (km2)

2.170

PREBIVALSTVO

Število prebivalcev

325.994

Gostota prebivalstva na km2

149,7

Naravni prirast

-816

IZOBRAŽEVANJE

Število učencev

26.411

Število dijakov

10.618

Število študentov

10.075

TRG DELA

Število delovno aktivnih prebivalcev

126.593

Število zaposlenih oseb

107.596

Število samozaposlenih oseb

13.387

Število registriranih brezposelnih oseb

13.557

Stopnja registrirane brezposelnosti

9,7 %

GOSPODARSTVO

Število podjetij

22.326

Bruto investicije v osnovna sredstva (1000 EUR)

552.402

BDP na prebivalca v EUR

17.838 (2018)

KMETIJSTVO

Število kmetijskih gospodarstev

10.990 (2016)

Kmetijska zemljišča v uporabi (ha)

79.490 (2016)

TURIZEM

Število prihodov turistov

375.942

Število prenočitev turistov

855.450

OKOLJE

Količina zbranih komunalnih odpadkov (t)

113.068

DRUGO

Število stanovanj

137.647

Vir: SURS, AJPES, Slovenske regije v številkah, maj 2019