Preskoči na glavno vsebino

Organi regije

Svet Podravske regije

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja se na ravni razvojne regije ustanovi Svet regije (SR), ki ga sestavljajo župani regije.

Svet Podravske regije sestavlja:

 • 41 županov občin Podravja.
Več o svetu Podravske regije

Razvojni svet regije Podravje

Razvojni svet regije Podravje (RSR) sestavlja 28 članov:

 • 10 predstavnikov lokalnih skupnosti,
 • 10 predstavnikov združenj gospodarstva,
 • 5 predstavnikov nevladnih organizacij ter
 • 3 predstavniki ORP.

Vodi ga 3-člansko predsedstvo:

 • predsednik in
 • dva podpredsednika.
Več o razvojnem svetu

Odbori razvojnega sveta regije Podravje

 • Odbor za gospodarstvo,
 • Odbor za človeške vire in trg dela,
 • Odbor za okolje in prostor,
 • Odbor za podeželje,
 • Odbor za turizem,
 • Odbor za razvoj družbenih inovacij socialne ekonomije in NVO.
Več

Regijska razvojna mreža

Regijska razvojna mreža je pogodbena oblika povezovanja ključnih razvojnih institucij za uresničevanje razvojnih prioritet razvojne regije, ob upoštevanju razvojne specializacije razvojne regije.

Več