Preskoči na glavno vsebino

Organi regije

Svet Podravske regije

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja se na ravni razvojne regije ustanovi Svet regije (SR), ki ga sestavljajo župani regije.

Svet Podravske regije sestavlja:

 • 41 županov občin Podravja.
Več o svetu Podravske regije

Razvojni svet regije Podravje

Razvojni svet regije Podravje (RSR) sestavlja 27 članov:

 • 10 predstavnikov lokalnih skupnosti,
 • 10 predstavnikov združenj gospodarstva,
 • 5 predstavnikov nevladnih organizacij ter
 • 2 predstavnika ORP.

Vodi ga 3-člansko predsedstvo:

 • predsednik in
 • dva podpredsednika.
Več o razvojnem svetu

Odbori razvojnega sveta regije Podravje

 • Odbor za gospodarstvo,
 • Odbor za človeške vire in trg dela,
 • Odbor za okolje in prostor,
 • Odbor za podeželje,
 • Odbor za turizem.
Več

Regijska razvojna mreža

Regijska razvojna mreža je pogodbena oblika povezovanja ključnih razvojnih institucij za uresničevanje razvojnih prioritet razvojne regije, ob upoštevanju razvojne specializacije razvojne regije.

Več