Preskoči na glavno vsebino

Odbori razvojnega sveta regije Podravje

Za pripravo predlogov odločitev v postopku priprave in izvajanja regionalnega razvojnega programa na prioritetnih področjih razvoja v regiji imenuje svet odbore, ki jih sestavljajo predstavniki regijske razvojne mreže, zunanji strokovnjaki, predstavniki občin, izpostav državnih organov in drugih institucij, ki delujejo v regiji in so pomembne za njen razvoj. Odbore sveta vodi RRA.

Regija Podravje ima 6 odborov:

  • Odbor za gospodarstvo,
  • Odbor za človeške vire in trg dela,
  • Odbor za okolje in prostor,
  • Odbor za podeželje,
  • Odbor za turizem,
  • Odbor za razvoj družbenih inovacij socialne ekonomije in NVO.