Preskoči na glavno vsebino

Razvojni svet regije Podravje

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, je Razvojni svet regije Podravje organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji.

Razvojni svet regije Podravje (RSR) sestavlja 28 članov, od tega 10 predstavnikov lokalnih skupnosti, 10 predstavnikov združenj gospodarstva, 5 predstavnikov nevladnih organizacij ter 3 predstavniki ORP. Vodi ga 3-člansko predsedstvo: predsednik in dva podpredsednika.

Predsednik RSR je dr. Marko Soršak. Podpredsednika sta: mag. Aleksandra Podgornik ter g. Metod Dolinšek.

Naloge Razvojnega sveta regije Podravje:

 • vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa in ga sprejme,
 • na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,
 • sklepa dogovore za razvoj regije,
 • sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu,
 • spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije in
 • opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom.

Člani Razvojnega sveta regije Podravje so:

 • 10 predstavnikov lokalnih skupnosti:
 • Aleksander Saša Arsenovič, MO Maribor,
 • Nuška Gajšek, MO Ptuj,
 • dr. Marko Soršak, Občina Hoče - Slivnica,
 • Tamara Šnofl, Občina Kungota,
 • mag. Janez Kramberger, Občina Lenart,
 • Marko Rakovnik, Občina Lovrenc na Pohorju,
 • Danijel Vrbnjak, Občina Ormož,
 • mag. Sebastjan Toplak, Občina Podlehnik.
 • dr. Ivan Žagar, Občina Slovenska Bistrica,
 • Stanislav Greifoner, Občina Starše.
 • 10 predstavnikov združenj gospodarstva:
 • Andrej Kovač, DEM d.o.o.,
 • Gorazd Bende, Zavod PPC Tezno,
 • mag. Aleksandra Podgornik, ŠGZ,
 • Dejan Radić, Markmetal d.o.o.,
 • dr. Stanko Kores, Talum d.d.,
 • Jure FIŠER, Surovina d.o.o.,
 • dr. Peter Cvahte, IMPOL 2000 d.d.,
 • Marko GORJAK, OOZ Maribor,
 • Stanka Devjak, OOZ Lenart,
 • Cvetko Bezget, OOZ Slovenska Bistrica.
 • 5 predstavnikov nevladnih organizacij;
 • Bojan Golčar, ZAVOD PIP - Pravni in informacijski center Maribor,
 • Marjeta Čič, HOPLA - društvo za družinsko rekreacijo,
 • Metod Dolinšek, Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Maribor,
 • Staša Dabič Perica, Društvo za spodbujanje razvoja mladih CET platforma,
 • Andrej Žižek, Mariborska kolesarska mreža, društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa.
 • 3 predstavniki ORP;
 • Franc Pukšič, ORP Sp. Podravje,
 • Jurij Borko, ORP Prlekija
 • Mitja Horvat, ORP Slovenske Gorice