Razvojni svet regije Podravje

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, je Razvojni svet regije Podravje organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji.

Razvojni svet regije Podravje (RSR) sestavlja 27 članov, od tega 10 predstavnikov lokalnih skupnosti, 10 predstavnikov združenj gospodarstva, 5 predstavnikov nevladnih organizacij ter 2 predstavnika ORP. Vodi ga 3-člansko predsedstvo: predsednik in dva podpredsednika.

Naloge Razvojnega sveta regije Podravje:

 • vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa in ga sprejme,
 • na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,
 • sklepa dogovore za razvoj regije,
 • sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu,
 • spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije in
 • opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom.

Člani Razvojnega sveta regije Podravje so:

 • 10 predstavnikov lokalnih skupnosti:
 • Aleksander Saša Arsenovič, MO Maribor,
 • Nuška Gajšek, MO Ptuj,
 • mag. Milan Repič, Občina Benedikt,
 • Mitja Horvat, Občina Duplek,
 • Jože Kokot, Občina Gorišnica,
 • Marko Rakovnik, Občina Lovrenc na Pohorju,
 • mag. Egon Repnik, Občina Miklavž na Dravskem polju,
 • mag. Gregor Žmak, Občina Pesnica,
 • Danijel Vrbnjak, Občina Ormož,
 • dr. Ivan Žagar, Občina Slovenska Bistrica;
 • 10 predstavnikov združenj gospodarstva:
 • Andrej Kovač, DEM d.o.o,
 • predstavnik HENKEL Slovenija d.o.o.,
 • Vlado Leskovar, IMPOL d.d.,
 • Thomas Reibelt, PALOMA d.d.,
 • mag. Aleksandra Podgornik, ŠGZ,
 • David Visenjak, PERUTNINA PTUJ d.d.,
 • dr. Stanko Kores, TALUM d.d.,
 • Leonida Polajnar, OOZ Maribor,
 • Stanka Devjak, OOZ Lenart,
 • Ivan Babič, OOZ Ormož,
 • 5 predstavnikov nevladnih organizacij;
 • Marjeta Čič, Društvo Hopla,
 • Stanislav Golc, Klub Halonga,
 • Bojan Golčar, "Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja",
 • Franc Kociper, Turistično društvo Štatenberg,
 • Dušanka Lužar Šajt, Fundacija PRIZMA,
 • 2 predstavnika ORP;
 • dr. Darinka Fakin, ORP Sp. Podravje,
 • Jurij Borko, ORP Prlekija.

Barve

Pisava

Ostalo