Regijska razvojna mreža

Regijska razvojna mreža je pogodbena oblika povezovanja ključnih razvojnih institucij za uresničevanje razvojnih prioritet razvojne regije, ob upoštevanju razvojne specializacije razvojne regije. V skladu z 20. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/2011, 57/2012) mora RRA izkazovati, da je del regijske razvojne mreže. V skladu s 4. členom Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/2013)
Regijsko razvojno mrežo potrdi Svet, oblikuje in vodi pa jo RRA. Na podlagi sporazuma o sodelovanju v regijski razvojni mreži se določita sestava in način delovanja vključenih institucij.

Regijsko razvojno mrežo sestavljajo:

 • regionalna razvojna agencija
 • območne razvojne institucije,
 • razvojne institucije, ki v skladu s prvim odstavkom 19. člena zakona, opravljajo v regiji naslednje razvojne naloge države: (regijske finančne sheme, regijske sheme kadrovskih štipendij, upravljanje lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz programov razvoja podeželja, promocija regije, izvajanje drugih podobnih regijskih dejavnosti, shem in projektov po odločitvi pristojnega ministra,
 • druge razvojne institucije, ki na podlagi sklepa Sveta skupaj z RRA opravljajo splošne razvojne naloge v regiji ali so ključne za uresničevanje razvojnih prioritet in razvojne specializacije regije.

​Naloge regijske razvojne mreže so:

 • dajanje razvojnih pobud svetu,
 • povezovanje pri pripravi in izvajanju regijskih projektov,
 • medsebojno obveščanje vključenih institucij o programih in projektih v regiji,
 • povezovanje razvojnih institucij v regiji in preko meja regije,
 • druge posvetovalne naloge s področja razvoja v regiji.

Člani regijske razvojne mreže so:

 • Mariborska razvojna agencija
 • ZRS Bistra Ptuj
 • JARA Ormož
 • RASG d.o.o.
 • RIC Slovenska Bistrica
 • Ekonomski institut Maribor d.o.o.
 • Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova
 • Zavod RS za zaposlovanje, OS Maribor
 • Zavod RS za zaposlovanje, OS Ptuj
 • KGZS - Zavod Maribor
 • KGZS - Zavod Ptuj
 • Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor
 • Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
 • Zavod za gozdove, OE Maribor
 • ENERGAP
 • LEA SPODNJE PODRAVJE
 • Zavod za Turizem Maribor - Pohorje
 • Združenje slovenski forum socialnega podjetništva
 • Stičišče NVO v Podravju - Zavod PIP
 • TOTI LAS
 • LAS Jabolko
 • LAS Lastovica
 • PRJ HALO, podeželsko razvojno jedro LAS Haloze
 • Društvo Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah
 • LAS Prlekija
 • Zadruga LAS Dobro za nas
 • Društvo za razvoj podeželja "LAS Ovtar Slovenskih goric"
 • Univerza v Mariboru
 • Raziskovalno-razvojno in umetniško središče Univerze v Mariboru
 • IRP - Inštitut za raziskovanje podjetništva
 • ŠTP - Štajerski tehnološki park
 • ŠGZ - Štajerska gospodarska zbornica
 • Območna obrtna-podjetniška zbornica Maribor
 • Območna obrtna-podjetniška zbornica Pesnica
 • Območna obrtna-podjetniška zbornica Ptuj
 • Območna obrtna-podjetniška zbornica Lenart
 • Območna obrtna-podjetniška zbornica Ruše
 • Območna obrtna-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica
 • Združenje CAAP, so.p.
 • Študentska organizacija univerze v Mariboru
 • E-zavod, zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev
 • Odprta pisarna (Vetrinjski dvor)
 • Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
 • Hiša! Društvo za ljudi in prostore
 • EIC Univerzum Minerva Maribor
 • Zavod Citilab Maribor
 • Ustanova fundacija Sonda
 • Kooperativa Peron z.o.o. (Salon uporabnih umetnosti)
 • TehnoCenter Univerze v Mariboru

Barve

Pisava

Ostalo