Preskoči na glavno vsebino

Regijska razvojna mreža

Regijska razvojna mreža je pogodbena oblika povezovanja ključnih razvojnih institucij za uresničevanje razvojnih prioritet razvojne regije, ob upoštevanju razvojne specializacije razvojne regije. V skladu z 20. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) mora RRA izkazovati, da je del regijske razvojne mreže. V skladu s 4. členom Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/13, 59/15 in 12/17)
Regijsko razvojno mrežo potrdi Svet, oblikuje in vodi pa jo RRA. Na podlagi sporazuma o sodelovanju v regijski razvojni mreži se določita sestava in način delovanja vključenih institucij.

Regijsko razvojno mrežo sestavljajo:

 • regionalna razvojna agencija
 • območne razvojne institucije,
 • razvojne institucije, ki v skladu s prvim odstavkom 19. člena zakona, opravljajo v regiji naslednje razvojne naloge države: (regijske finančne sheme, regijske sheme kadrovskih štipendij, upravljanje lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz programov razvoja podeželja, promocija regije, izvajanje drugih podobnih regijskih dejavnosti, shem in projektov po odločitvi pristojnega ministra,
 • druge razvojne institucije, ki na podlagi sklepa Sveta skupaj z RRA opravljajo splošne razvojne naloge v regiji ali so ključne za uresničevanje razvojnih prioritet in razvojne specializacije regije.

​Naloge regijske razvojne mreže so:

 • dajanje razvojnih pobud svetu,
 • povezovanje pri pripravi in izvajanju regijskih projektov,
 • medsebojno obveščanje vključenih institucij o programih in projektih v regiji,
 • povezovanje razvojnih institucij v regiji in preko meja regije,
 • druge posvetovalne naloge s področja razvoja v regiji.

Člani regijske razvojne mreže so:

 • Znanstveno - raziskovalno središče Bistra Ptuj,
 • Javna razvojna agencija občine Ormož,
 • Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.,
 • Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica,
 • Univerza v Mariboru,
 • Tehno center Univerze v Mariboru,
 • Štajerska gospodarska zbornica,
 • Zavod RS za zaposlovanje,
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
 • Zavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor,
 • Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA,
 • Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine – OE Maribor,
 • IRP - Inštitut za raziskovanje podjetništva,
 • ENERGAP,
 • Andragoški zavod Maribor – ljudska univerza,
 • Lokalna akcijska skupina TOTI LAS,
 • Lokalna akcijska skupina LAS Lastovica,
 • PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro,
 • Lokalna akcijska skupina Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah,
 • Lokalna akcijska skupina Ovtar Slovenskih goric,
 • Študentska organizacija Univerze v Mariboru,
 • E-zavod, zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev,
 • Ustanova fundacija Sonda,
 • Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.,
 • NIGRAD, komunalno podjetje, d.o.o.,
 • Združenje CAAP, so. p.,
 • Hiša! Društvo za ljudi in prostore,
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj,
 • Univerzitetni klinični center Maribor.