Preskoči na glavno vsebino

Svet Podravske regije

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja se na ravni razvojne regije ustanovi Svet regije (SR), ki ga sestavljajo župani regije. Svet Podravske regije sestavlja 41 županov občin Podravja.

Predsednik Sveta regije je. g. Danijel VRBNJAK, župan Občine Ormož.

Naloge Sveta podravske regije:

 • sprejem Regionalnega razvojnega programa,
 • potrjevanje izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa,
 • potrjevanje kriterijev za pripravo seznama prioritetnih regionalnih razvojnih projektov,
 • imenovanje predstavnikov občin v Regionalni razvojni svet,
 • imenovanje predstavnikov v Razvojni svet V kohezijske regije,
 • sklenitev pogodbe o financiranju delovanja regionalnih institucij med občinami in z drugimi partnerji na ravni razvojne regije,
 • nadzor nad delom Regionalne razvojne agencije,
 • predstavljanje razvojne regije in sodelovanje z regijami drugih držav.

Člani Sveta Podravske regije so:

 • OBČINA BENEDIKT, mag. Milan REPIČ
 • OBČINA CERKVENJAK, g. Marjan Žmavc
 • OBČINA CIRKULANE, ga. Antonija ŽUMBAR
 • OBČINA DESTRNIK, g. Franc PUKŠIČ
 • OBČINA DORNAVA, g. Janko MERC
 • OBČINA DUPLEK, g. Mitja HORVAT
 • OBČINA GORIŠNICA, g. Jože KOKOT
 • OBČINA HAJDINA, mag. Stanislav GLAŽAR
 • OBČINA HOČE - SLIVNICA, dr. Marko SORŠAK
 • OBČINA JURŠINC, g. Alojzij KAUČIČ
 • OBČINA KIDRIČEVO, g. Anton LESKOVAR
 • OBČINA KUNGOTA, ga. Tamara ŠNOFL
 • OBČINA LENART, mag. Janez KRAMBERGER
 • OBČINA LOVRENC NA POHORJU, g. Marko RAKOVNIK
 • OBČINA MAJŠPERK, dr. Darinka FAKIN
 • OBČINA MAKOLE, g. Franc MAJCEN
 • MESTNA OBČINA MARIBOR, g. Aleksander Saša ARSENOVIĆ
 • OBČINA MARKOVCI, g. Milan GABROVEC
 • OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, mag. Egon REPNIK
 • OBČINA OPLOTNICA, g. Matjaž ORTER
 • OBČINA ORMOŽ, g. Danijel VRBNJAK
 • OBČINA PESNICA, mag. Gregor ŽMAK
 • OBČINA PODLEHNIK, mag. Sebastian TOPLAK
 • OBČINA POLJČANE, g. Stanislav KOVAČIČ
 • MESTNA OBČINA PTUJ, ga. Nuška GAJŠEK
 • OBČINA RAČE - FRAM, g. Branko LEDINEK
 • OBČINA RUŠE, ga. Urška REPOLUSK
 • OBČINA SELNICA OB DRAVI, dr. Vlasta KRMELJ
 • OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, dr. Ivan ŽAGAR
 • OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI, g. Jurij BORKO
 • OBČINA STARŠE, g. Stanislav GREIFONER
 • OBČINA SVETA ANA, g. Silvo SLAČEK
 • OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH, g. David KLOBASA
 • OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH, ga. Darja VUDLER
 • OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH, g. Peter ŠKRLEC
 • OBČINA SVETI TOMAŽ, g. Mirko CVETKO
 • OBČINA ŠENTILJ, mag. Štefan ŽVAB
 • OBČINA TRNOVSKA VAS, g. Alojz BENKO
 • OBČINA VIDEM, g. Branko MARINIČ
 • OBČINA ZAVRČ, g. Slavko PRAVDIČ
 • OBČINA ŽETALE, g. Anton BUTOLEN