Preskoči na glavno vsebino

Svet Podravske regije

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja se na ravni razvojne regije ustanovi Svet regije (SR), ki ga sestavljajo župani regije. Svet Podravske regije sestavlja 41 županov občin Podravja.

Predsednik Sveta regije je. g. Danijel VRBNJAK, župan Občine Ormož.

Naloge Sveta podravske regije:

 • sprejem Regionalnega razvojnega programa,
 • potrjevanje izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa,
 • potrjevanje kriterijev za pripravo seznama prioritetnih regionalnih razvojnih projektov,
 • imenovanje predstavnikov občin v Regionalni razvojni svet,
 • imenovanje predstavnikov v Razvojni svet V kohezijske regije,
 • sklenitev pogodbe o financiranju delovanja regionalnih institucij med občinami in z drugimi partnerji na ravni razvojne regije,
 • nadzor nad delom Regionalne razvojne agencije,
 • predstavljanje razvojne regije in sodelovanje z regijami drugih držav.

Člani Sveta Podravske regije so:

 • OBČINA BENEDIKT, mag. Milan REPIČ
 • OBČINA CERKVENJAK, g. Marjan ŽMAVC
 • OBČINA CIRKULANE, ga. Antonija ŽUMBAR
 • OBČINA DESTRNIK, ga Vlasta TETIČKOVIČ - TOPLAČ
 • OBČINA DORNAVA, g. Matej ZORKO
 • OBČINA DUPLEK, g. Mitja HORVAT
 • OBČINA GORIŠNICA, g. Borut KOLAR
 • OBČINA HAJDINA, mag. Stanislav GLAŽAR
 • OBČINA HOČE - SLIVNICA, dr. Marko SORŠAK
 • OBČINA JURŠINCI, g. Robert HORVAT
 • OBČINA KIDRIČEVO, g. Anton LESKOVAR
 • OBČINA KUNGOTA, ga. Tamara ŠNOFL
 • OBČINA LENART, mag. Janez KRAMBERGER
 • OBČINA LOVRENC NA POHORJU, g. Marko RAKOVNIK
 • OBČINA MAJŠPERK, g. Sašo KODRIČ
 • OBČINA MAKOLE, g. Franc MAJCEN
 • MESTNA OBČINA MARIBOR, g. Aleksander Saša ARSENOVIĆ
 • OBČINA MARKOVCI, g. Milan GABROVEC
 • OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, mag. Egon REPNIK
 • OBČINA OPLOTNICA, g. Matjaž ORTER
 • OBČINA ORMOŽ, g. Danijel VRBNJAK
 • OBČINA PESNICA, mag. Gregor ŽMAK
 • OBČINA PODLEHNIK, mag. Sebastian TOPLAK
 • OBČINA POLJČANE, ga. Petra VRHOVNIK
 • MESTNA OBČINA PTUJ, ga. Nuška GAJŠEK
 • OBČINA RAČE - FRAM, g. Samo RAJŠP
 • OBČINA RUŠE, ga. Urška REPOLUSK
 • OBČINA SELNICA OB DRAVI, dr. Vlasta KRMELJ
 • OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, dr. Ivan ŽAGAR
 • OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI, g. Toni JELOVICA
 • OBČINA STARŠE, g. Stanislav GREIFONER
 • OBČINA SVETA ANA, g. Martin BREZNIK
 • OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH, g. David KLOBASA
 • OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH, ga. Darja VUDLER BERLAK
 • OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH, g. Peter ŠKRLEC
 • OBČINA SVETI TOMAŽ, g. Mirko CVETKO
 • OBČINA ŠENTILJ, mag. Štefan ŽVAB
 • OBČINA TRNOVSKA VAS, g. Alojz BENKO
 • OBČINA VIDEM, g. Brane KOLEDNIK
 • OBČINA ZAVRČ, g. Slavko PRAVDIČ
 • OBČINA ŽETALE, g. Anton BUTOLEN