Preskoči na glavno vsebino

Svet Podravske regije

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja se na ravni razvojne regije ustanovi Svet regije (SR), ki ga sestavljajo župani regije. Svet Podravske regije sestavlja 41 županov občin Podravja.

Naloge Sveta podravske regije:

 • sprejem Regionalnega razvojnega programa,
 • potrjevanje izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa,
 • potrjevanje kriterijev za pripravo seznama prioritetnih regionalnih razvojnih projektov,
 • imenovanje predstavnikov občin v Regionalni razvojni svet,
 • imenovanje predstavnikov v Razvojni svet V kohezijske regije,
 • sklenitev pogodbe o financiranju delovanja regionalnih institucij med občinami in z drugimi partnerji na ravni razvojne regije,
 • nadzor nad delom Regionalne razvojne agencije,
 • predstavljanje razvojne regije in sodelovanje z regijami drugih držav.

Člani Sveta Podravske regije so:

 • OBČINA BENEDIKT, mag. Milan REPIČ
 • OBČINA CERKVENJAK, g. Marjan Žmavc
 • OBČINA CIRKULANE, ga. Antonija ŽUMBAR
 • OBČINA DESTRNIK, g. Franc PUKŠIČ
 • OBČINA DORNAVA, g. Janko MERC
 • OBČINA DUPLEK, g. Mitja HORVAT
 • OBČINA GORIŠNICA, g. Jože KOKOT
 • OBČINA HAJDINA, mag. Stanislav GLAŽAR
 • OBČINA HOČE - SLIVNICA, dr. Marko SORŠAK
 • OBČINA JURŠINC, g. Alojzij KAUČIČ
 • OBČINA KIDRIČEVO, g. Anton LESKOVAR
 • OBČINA KUNGOTA, ga. Tamara ŠNOFL
 • OBČINA LENART, mag. Janez KRAMBERGER
 • OBČINA LOVRENC NA POHORJU, g. Marko RAKOVNIK
 • OBČINA MAJŠPERK, dr. Darinka FAKIN
 • OBČINA MAKOLE, g. Franc MAJCEN
 • MESTNA OBČINA MARIBOR, g. Aleksander Saša ARSENOVIĆ
 • OBČINA MARKOVCI, g. Milan GABROVEC
 • OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, mag. Egon REPNIK
 • OBČINA OPLOTNICA, g. Matjaž ORTER
 • OBČINA ORMOŽ, g. Danijel VRBNJAK
 • OBČINA PESNICA, mag. Gregor ŽMAK
 • OBČINA PODLEHNIK, mag. Sebastian TOPLAK
 • OBČINA POLJČANE, g. Stanislav KOVAČIČ
 • MESTNA OBČINA PTUJ, ga. Nuška GAJŠEK
 • OBČINA RAČE - FRAM, g. Branko LEDINEK
 • OBČINA RUŠE, ga. Urška REPOLUSK
 • OBČINA SELNICA OB DRAVI, dr. Vlasta KRMELJ
 • OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, dr. Ivan ŽAGAR
 • OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI, g. Jurij BORKO
 • OBČINA STARŠE, g. Stanislav GREIFONER
 • OBČINA SVETA ANA, g. Silvo SLAČEK
 • OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH, g. David KLOBASA
 • OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH, ga. Darja VUDLER
 • OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH, g. Peter ŠKRLEC
 • OBČINA SVETI TOMAŽ, g. Mirko CVETKO
 • OBČINA ŠENTILJ, mag. Štefan ŽVAB
 • OBČINA TRNOVSKA VAS, g. Alojz BENKO
 • OBČINA VIDEM, g. Branko MARINIČ
 • OBČINA ZAVRČ, g. Slavko PRAVDIČ
 • OBČINA ŽETALE, g. Anton BUTOLEN