Preskoči na glavno vsebino

Regionalni razvojni program

Regionalni razvojni program (RRP) Podravske regije je temeljni strateški razvojni dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje razvojne usmeritve na gospodarskem, socialno-družbenem, okoljskem in prostorskem področju regije. Na osnovi ocene stanja opredeljuje razvojne prednosti regije, razvojno vizijo in strateške cilje, razvojne prioritete ter finančni okvir za izvedbo programa.

Strateški cilji 2021-2027 v regiji Podravje

Pametnejša, konkurenčna in trajnejša regija

Nizkoogljična in bolj zelena regija

Bolj povezana regija

Bolj privlačna in socialna regija

Regija, ki je bliže državljanom

Kako smo pripravljali RRP?

Zanimivosti o regiji

Izkoriščamo 97,8 % potenciala reke Drave.

Zasedamo 2. mesto po količini nastalih komunalnih odpadkov v Sloveniji.

Imamo najvišjo gostoto cestnega omrežja v državi.

Povprečna bruto plača znaša 91,5 % slovenskega povprečja.

Do leta 2038 bomo izgubili 7 % prebivalstva.

69,3 % površin regije predstavljajo kmetijska zemljišča.

Regionalni razvojni programi po finančnih perspektivah

RRP v finančni perspektivi 2021-2027

Več

RRP v finančni perspektivi 2014-2020

Več

RRP v finančni perspektivi 2007-2013

Več

RRP v finančni perspektivi 2002-2006

Več