Preskoči na glavno vsebino

Regionalni razvojni program in Dogovor za razvoj regij

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM

Regionalni razvojni program (RRP) Podravske regije je temeljni strateški razvojni dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje razvojne usmeritve na gospodarskem, socialno-družbenem, okoljskem in prostorskem področju regije. Na osnovi ocene stanja opredeljuje razvojne prednosti regije, razvojno vizijo in strateške cilje, razvojne prioritete ter finančni okvir za izvedbo programa.

Osnovni namen in cilj priprave RRP je identifikacija razvojnih potencialov Podravske regije, ter na tej osnovi z vsemi vključenimi deležniki doseči soglasje in dogovor o regijskih razvojnih prioritetah.

Glavni cilji priprave so predvsem:

  • Identificirati in oblikovati najbolj perspektivne projektne vsebine, ki bodo doprinesli razvoju regije (s posebnim poudarkom na poenotenju v delu, ki se nanaša na opredelitev ključnih vidikov – razvojnih prioritet, programov, ukrepov in projektov regionalnega razvoja, še posebej zaradi uskladitve “različnih interesov” območnih razvojnih partnerstev;
  • Integrirati interese ključnih gospodarskih in znanstveno raziskovalnih subjektov v regionalni razvoj;
  • Identifikacija trendov ter priprava odgovorov na pričakovane spremembe v okviru posledic pandemije COVID 19;
  • Povezati razvojno in prostorsko načrtovanje v regiji;
  • Spodbuditi medsektorsko sodelovanje pri pripravi in izvajanju projektov.

DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ

Dogovor za razvoj regij (DRR) – DRR je instrument regionalne politike po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoj. Gre za dvostranski izvedbeni akt, s katerim uresničujemo Regionalni razvojni program – RRP tako, da se določijo ključni regijski in sektorski projekti za premagovanje razvojnih ovir v regiji ter viri financiranja.

Dogovor za razvoj regij (dokument)