Preskoči na glavno vsebino

Uporabne povezave

INSTITUCIJAPOVEZAVA

Vlada RS

Vlada RS

www.vlada.si

Ministrstva

Ministrstvo za javno upravo

www.mju.gov.si

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

www.mddsz.gov.si

Ministrstvo za finance

www.mf.gov.si

Ministrstvo za infrastrukturo

www.mzip.gov.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

www.mgrt.gov.si

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

www.mkgp.gov.si

Ministrstvo za kulturo

www.mk.gov.si

Ministrstvo za notranje zadeve

www.mnz.gov.s

Ministrstvo za obrambo

www.mo.gov.si

Ministrstvo za okolje in prostor

www.mop.gov.si

Ministrstvo za pravosodje

www.mp.gov.si

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

www.mizs.gov.si

Ministrstvo za zdravje

www.mz.gov.si

Ministrstvo za zunanje zadeve

www.mzz.gov.si

Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko

www.svrk.gov.si

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

www.uszs.gov.si

Regionalne razvojne agencije

Združenje regionalnih razvojnih agencij

www.rra-giz.si

RRA MURA

www.rra-mura.si

Mariborska razvojna agencija

www.mra.si

RRA Koroška

www.rra-koroska.si

RRA Celje

www.rra-celje.si

RRA Posavje

www.rra-posavje.si

Regionalni center za razvoj Zasavje

www.rcr-zasavje.si

RRA Gorenjske

www.bsc-kranj.si

RRA Severne Primorske

www.rra-sp.si

Posoški razvojni center

www.prc.si

RRA Zeleni kras

www.rra-zk.si

Regionalni razvojni center Koper

www.rrc-kp.si/sl

Podjetniški center Novo Mesto

www.rc-nm.si

Območne razvojne agencije

Javna razvojna agencija občine Ormož – JARA Ormož

www.jara-ormoz.si

Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o. – RASG

www.rasg.si

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj – ZRS Bistra Ptuj

www.bistra.si