Preskoči na glavno vsebino
TURIZEM –vašo turistično dejavnost usmerimo na pot do uspeha

TURIZEM –
vašo turistično dejavnost usmerimo na pot do uspeha

Kaj ponujamo v sektorju za turizem?

V sektorju za turizem za vas pripravimo strateške načrte za spodbujanje in razvoj turizma v turističnem območju. Naša naloga je oblikovanje in promocija tržnih znamk ponudbe turističnega območja, razvoj in trženje integralnih turističnih proizvodov turističnega območja, spodbujanje razvoja in urejanja turistično rekreacijske infrastrukture in ostalih objektov, pomembnih za izvajanje turistične dejavnosti v turističnem območju. Sodelujemo tako v mednarodnih programih, programih pristojnih ministrstev in nacionalne turistične organizacije. Sodelovanje sloni na vzpostavitvi različnih partnerstev občin (regijsko, medregijsko in meddržavno) z namenom spodbujanja turizma ter realizacije posameznih projektov ali produktov, ki presegajo območje posameznih občin.

Drava Bike -

Dravska kolesarska pot ponuja doživetje za vsakim zavojem

Sodelovanje v projektu
Dravska kolesarska pot

Dravska kolesarska pot

Dravska kolesarska pot velja po naravnih lepotah in kulturni raznolikosti za eno najlepših kolesarskih poti v Evropi. Reka Drava se vije skozi 4 države (Italija, Avstrija, Slovenija, Hrvaška) in je dolga približno 710 km. Ob njej vodi istoimenska kolesarska pot, ki se začne v neposredni bližini izvira reke Drave na Toblaškem polju (Toblach) v Italiji. Nato se nadaljuje po avstrijski Koroški (Kärnten), Sloveniji in po svojih 510 km doseže sotočje reke Mure in Drave na Hrvaškem, do koder je tudi označena in urejena.

Promocija in trženje

V sektorju za turizem na RRA Podravje - Maribor tako skrbimo za celovito promocijo in trženje produkta Drava Bike, ki ne zajema zgolj kolesarjenja ampak celovito ponudbo doživetij in ostalih aktivnosti, ki jih reka Drava kot taka ponuja. Glavne promocijske aktivnosti zajemajo redno in ažurno komuniciranje in promoviranje na spletnem portalu Drava Bike ter socialnih omrežjih (Facebook in Instagram Drava Bike). Za kolesarje so na voljo tiskane karte in brošure. Izvajamo študijske ture tako za ponudnike kot medije, Drava Bike predstavljamo tako na sejemskih nastopih doma kot v tujini, kakor tudi v številnih slovenskih in tujih medijih in TV oddajah. V Drava Bike so vključeni ponudniki ob Dravski kolesarski poti, ki tvorijo pomemben del ponudbe, zato vabljeni s svojo ponudbo v naš krog tudi vi.

Vpisnina

Strošek vpisnine v Inkubator Dravske kolesarske poti Drava Bike je enkraten in znaša:
50 € neto

Cenik

Cene za inkubator Dravske kolesarske poti so različne, odvisno do tega kakšne vrste ponudnik ste:

 • Gostišča in vse namestitve
  100 € neto
 • Gostilne, restavracije, kampi in izletniške točke
  70 € neto
 • Vinotoč, izposoja in servis koles
  50 € neto

Kriteriji in priporočila

 • lokacija na oz. ob dravski kolesarski poti;
 • za kolesarje je na voljo paket prve pomoči;
 • namestitve: na voljo pokrit in zaklenjen prostor za kolesa;
 • namestitve: sprejem gostov tudi samo za eno noč;
 • gostinski ponudniki: da so na voljo stojala za kolesa.

Naročamo osnovni paket in s tem se obvežemo,
da bomo ob izvedbi projekta

1.

Kot partner sodelovali v projektu.

2.

Zagotovili fotografijo naše ponudbe (odkup avtorskih pravic za potrebe projekta).

3.

Izpolnili priloženi vprašalnik in tako zagotovili vse potrebne informacije in material v vseh petih jezikih, v katerih je na voljo tudi spletni portal Drava Bike.

4.

Plačali račun v roku 15 dni od dneva izstavitve računa.

Naročnik/ponudnik

Ulica, številka, poštna številka in pošta


Označite kakšne vrste ponudnik ste – cene za letni prispevek: *


RRA Podravje - Maribor bo vsem sodelujočim ponudnikom,
ki se vključijo v inkubator Dravske kolesarske poti – Drava Bike zagotovil:

1. Vključitev v spletni portal Dravske kolesarske poti v Sloveniji in na Hrvaškem www.dravabike.si z vsemi podatki - takoj, ko podpišete pristopno izjavo in nam podatke posredujete.

2. Vključitev v tiskano karto v dveh jezikovnih različicah (SLO/HRV in ANG/NEM) s piktogrami in podatki o ponudniku – nova oz. posodobljena različica karte izide pred kolesarsko sezono (marec/april).

3. 50 izvodov tiskane karte vsake jezikovne različice na voljo na ponudnika – distribucijo vršimo takoj po izdaji karte in po potrebi, odvisno od ponudnika in njegovih potreb.

4. Predstavitev oz. izobraževanje vezano na izvedene aktivnosti, predstavitev plana in s tem povezanih aktivnosti in znanj, ki jih prenašamo na ponudnika.

5. Možnost vključitve s ponudbo v organiziran kolesarski izlet po etapi ali študijske ture/promocija na Facebook strani Dravske kolesarske poti – kolesarjenje po trasi DKP se izvede v času Drava Festivala.

6. Distribucijo kart na različne točke po vsej Sloveniji ter na sejmih, ki se jih udeležuje RRA Podravje - Maribor; – celoletna aktivnost

7. Izvedbo aktivnosti tržnega komuniciranja v promocijsko podporo projektu Dravske kolesarske poti. - celoletna aktivnost.

Druge informacije o projektu:

Cilj projekta je dokončna določitev trase Dravske kolesarske poti v 18 občinah ter izvedba vseh aktivnosti od pričetka podrobnega projektiranja do same izvedbe kolesarske poti. Priprava skupnega projekta zajema izdelavo DIIP (vključitev v NRP DRSI), pripravo potrebne projektne dokumentacije, dogovor o odkupu/služnosti na parcelah ter ureditev kolesarske povezave. Projekt postavlja temelje za učinkovito črpanje sredstev iz različnih virov. Nova trasa kolesarske poti bo atraktivna in v večji meri ločena od ostalega prometa, s čimer se bo povečalo število kolesarjev, kar bo imelo pozitiven vpliv na turizem v obdravskih občinah. Ob kolesarski poti je predvidena ureditev enotnih počivališč ter informacijskih tabel. Skupna dolžina kolesarske poti v Sloveniji je 145 km, od tega je bilo od začetka projekta urejenih več kot 60 km nove trase. Skupna vrednost celotne investicije je ocenjena na 30 milijonov evrov, s strani občin in Direkcije RS za infrastrukturo je finančni vložek v zadnjem obdobju znašal več kot 5 milijonov evrov.

Vodilni partner: RRA Podravje - Maribor.

Projektno partnerstvo: Občina Dravograd, Občina Muta, Občina Vuzenica, Občina Radlje ob Dravi, Občina Podvelka, Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Selnica ob Dravi, Občina Ruše, Mestna občina Maribor, Občina Duplek, Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Starše, Občina Hajdina, Mestna občina Ptuj, Občina Markovci, Občina Gorišnica, Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi, RRA Koroška, ZRS Bistra Ptuj, Zavod za turizem Maribor, Direkcija RS za infrastrukturo.

Trajanje projekta: januar 2021→

Skupna vrednost projekta: 60.000,00 evrov (2021–2022).

Vir financiranja: 18 občin Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot.