Preskoči na glavno vsebino
TURIZEM –vašo turistično dejavnost usmerimo na pot do uspeha

TURIZEM –
vašo turistično dejavnost usmerimo na pot do uspeha

Kaj ponujamo v sektorju za turizem?

V sektorju za turizem za vas pripravimo strateške načrte za spodbujanje in razvoj turizma v turističnem območju. Naša naloga je oblikovanje in promocija tržnih znamk ponudbe turističnega območja, razvoj in trženje integralnih turističnih proizvodov turističnega območja, spodbujanje razvoja in urejanja turistično rekreacijske infrastrukture in ostalih objektov, pomembnih za izvajanje turistične dejavnosti v turističnem območju. Sodelujemo tako v mednarodnih programih, programih pristojnih ministrstev in nacionalne turistične organizacije. Sodelovanje sloni na vzpostavitvi različnih partnerstev občin (regijsko, medregijsko in meddržavno) z namenom spodbujanja turizma ter realizacije posameznih projektov ali produktov, ki presegajo območje posameznih občin.

Drava Bike

Spoznajte in sodelujte v projektu Dravska kolesarska pot

Več

Partnerstvo za Pohorje

Spoznajte in sodelujte v Partnerstvu za Pohorje

Več

Destinacija Štajerska

Spoznajte in sodelujte v Destinaciji Štajerska

Več