Preskoči na glavno vsebino
TURIZEM –vašo turistično dejavnost usmerimo na pot do uspeha

TURIZEM –
vašo turistično dejavnost usmerimo na pot do uspeha

Sodelovanje v projektu
Partnerstvo za Pohorje

Destinacija Pohorje

Destinacija Pohorje kot območje Partnerstva za Pohorje vključuje tri statistične regije, in sicer Koroško, Podravsko in Savinjsko, ki so del kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Iz geografskega vidika zaobjema Pohorje območje veliko okrog 770 km², ki je v več kot 70 odstotkih pokrito z gozdovi, kar predstavlja zelena pljuča za več kot 300.000 okoliških prebivalcev. Odlična lega, širni gozdovi, možnosti za številne prostočasne aktivnosti v naravi, bogata zgodovina, ohranjena kulturna dediščina in tradicionalne obrti, pridni, kreativni in gostoljubni Pohorci in še mnogo več zaznamuje Destinacijo Pohorje.

Promocija in trženje

V skupni viziji smo med drugim zapisali, da Destinacija Pohorje leta 2027 pritegne in preseneti kot povezana destinacija z neukrotljivo naravo in vrhunsko načrtovanimi doživetji, ki navdušijo slehernega obiskovalca.

Želimo, da Destinacija Pohorje postane najbolj privlačen cilj za pobeg iz stresnega v zeleno naravno okolje pohorskih gozdov – oazo miru pred ponorelim svetom, še posebej za mlade, družine, pare, manjše skupine in seveda nasploh ljubitelje narave in aktivnega preživljanja prostega časa ter vse, ki želijo uživati v pohorski kulinariki in doživeti gostoljubnost pohorskih gostiteljev. Veliko priložnosti vidimo tudi za manjše poslovne skupine in poslovna srečanja v obliki team buildingov. Želimo, da Pohorje postane izvrstna outdoor destinacija tudi za športne navdušence in profesionalne športne ekipe.

Ker ste pomemben del pohorske zgodbe tudi vi, vas vabimo, da se nam pridružite pri doseganju ciljev ter skupaj z nami ustvarjate zeleno destinacijo, zarisano na mednaroden turističen zemljevid.

Članarina

V okviru Strategije razvoja in trženja Destinacije Pohorje 2022−2027 smo za potrebe skupnega nastopa na turističnem trgu (promocija in trženje ponudbe) pripravili t. i. Dogovor o članarini: mikro in mala podjetja 500 €, srednje velika podjetja 2.500 €, velika podjetja 5.000 € bruto.

Kriteriji in priporočila

  • lokacija ponudnika na ali ob vznožju Pohorja;
  • ponudbo/storitev je možno naročiti/prodati preko spleta;
  • ponudbi/storitvi dodati logotip v skladu z CGP PzP.

Naročnik/ponudnik

Ulica, številka, poštna številka in pošta


Višina članarine je odvisna od velikosti vašega podjetja: *


RRA Podravje - Maribor bo vsem sodelujočim ponudnikom,
ki se vključijo v Partnerstvo za Pohorje zagotovil:

1.

Vključitev v spletni portal Partnerstva za Pohorje na www.pohorje-slovenija.si z vsemi podatki - takoj, ko podpišete pristopno izjavo in nam posredujete podatke.

2.

Vključitev ponudbe v organizirane pakete ali študijske ture/promocija na družbenih omrežjih Pohorje Slovenija.

3.

Izvedbo aktivnosti tržnega komuniciranja v promocijsko podporo projektu Partnerstvo za Pohorje - celoletna aktivnost.

4.

Povabilo na predstavitve in izobraževanja (izvedene in načrtovane aktivnosti, usposabljanja …).

5.

Ponudniku bodo na voljo tiskane karte – distribucijo vršimo takoj po podpisu pogodbe in po potrebi, odvisno od ponudnika in njegovih potreb.

6.

Distribucijo promocijskega materiala na različne točke po vsej Sloveniji ter na sejmih, ki se jih udeležuje RRA Podravje - Maribor (celoletna aktivnost).

Tri regije Pohorja povezujejo izjemno naravo in kulturno dediščino, raznovrstne tradicionalne obrti in znanja, ki jih ohranjajo in obujajo Pohorci in s tem krepijo istovetnost Pohorja. Številne prednosti in slabosti so lahko odlično izhodišče priložnosti za deležnike Destinacije Pohorje.

Partnerstvo za Pohorje v tem trenutku povezuje več kot 30 ključnih deležnikov, v okviru Destinacijske management in marketing destinacije pa skupaj z vodilnimi destinacijami (Zavod za turizem Maribor, RRA Koroška in LTO Rogla-Zreče, GIZ) skrbimo za skupno promocijo, trženje in razvoj ponudbe Destinacije Pohorje. RRA Podravje - Maribor (Sektor za turizem) kot koordinator Partnerstva spodbuja povezovanje in sodelovanje med deležniki ter skrbi za redno in ažurno komuniciranje in promoviranje na novem spletnem portalu Pohorje Slovenija (www.pohorje-slovenija.si), kjer na enem mestu ponujamo vse informacije o outdoor in drugi ponudbi Pohorja. V tem trenutku je spletni portal na voljo v slovenskem jeziku, na voljo pa bo še v nemškem, angleškem, hrvaškem, srbskem in češkem jeziku, saj so to poleg slovenskega naši ključni trgi.

Novosti Pohorja komuniciramo tudi na družbenih omrežjih, Facebook in Instagram profilih Pohorje Slovenija. Pripravljamo skupne sejemske predstavitve, TV oddaje, študijske ture za novinarje in tour operaterje ter turistične agencije kakor tudi oglaševalske kampanje, tako klasične kot digitalne, s katerimi vabimo goste, da odkrijejo celotno Pohorje.

Pripravili smo povsem novo tiskano turistično karto Pohorja, ki vso ponudbo predstavlja v klasični obliki zemljevida (v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku) in je na voljo vsem obiskovalcem v 10-ih turistično informacijskih centrih na in okoli Pohorja, prav tako pri ključnih partnerjih in ponudnikih. Omenjeno karto si je na dom možno naročiti tudi preko spletnega obrazca na portalu Pohorje Slovenija.

Ena izmed ključnih novosti je tudi vzpostavitev 7 novih krožnih kolesarskih poti po ovršju Pohorja, ki med seboj povezujejo vse centre in ponudbo ob poti in smo jih v skladu z novo celotno grafično podobo tudi označili. Tako se bodo obiskovalci lahko lažje orientirali na Pohorju in odkrivali pohorsko ponudbo. Z razvojem infrastrukture bomo nadaljevali tudi letos, ko bomo označili ovršje Pohorja z dolino.

Druge informacije o projektu:

Cilji projekta: so Pohorje kot zeleno destinacijo približati drugim podobnim destinacijam v razviti Evropi; oblikovati manjše projekte za promocijo celotnega območja; razvoj komunalne, cestne in turistične (kolesarske, pohodne in druge poti, žičnice, …) infrastrukture ter sistemsko upravljanje celotnega območja Pohorja kot turistično-naravnega parka.

Člani partnerstva smo se zavezali, da … »bomo združeni v Partnerstvo za Pohorje začeli usklajevati cilje in projekte ter ustvarjati zeleno destinacijo z evropsko uveljavljeno tržno znamko. Trudili se bomo ohraniti naravne in kulturne danosti ter spodbuditi skladen gospodarski in turistični razvoj s poudarkom na trajnostni rabi naravnih virov.«

Vodilni partner: RRA Podravje − Maribor.

Projektno partnerstvo: 19 občin: Dravograd, Hoče-Slivnica, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Mislinja, Muta, Oplotnica, Podvelka, Rače-Fram, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Vitanje, Vuzenica in Zreče; 5 ključnih nosilcev turistične ponudbe: Unitur, Marprom, Vabo, Hotel Jakec in Turi, turizem Pohorje ter 6 članov: RRA Podravje - Maribor – koordinator projekta, Regionalna razvojna agencija za Koroško, Razvojna agencija Savinjske regije, RIC Slovenska, LTO Rogla – Zreče, GIZ in Zavod za turizem Maribor.

Trajanje projekta: januar 2020→

Vir financiranja: 19 občin Partnerstva za Pohorje in 5 ključnih nosilcev turistične ponudbe.